- Reklama -spot_img

Osobní ochranné pracovní pomůcky – jaké povinnosti mají zaměstnavatelé a zaměstnanci?

Už jste četli?

admin
+ěš

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (ve zkratce BOZP) se dotýká každého zaměstnavatele i zaměstnance. Mnohdy se ale k prevenci i k následkům úrazů přistupuje laxně a nedbá se na používání osobních ochranných pracovních pomůcek (zkráceně OOPP).

Povinnosti vztahující se k OOPP mají zaměstnavatelé i zaměstnanci

Firmy i zaměstnanci mají ve vztahu k používání osobních ochranných pracovních pomůcek a prostředků OOPP určité povinnosti vyplývající ze zákona. V první řadě je důležité si ujasnit, co do kategorie OOPP vlastně spadá.

Mezi osobní ochranné pracovní pomůcky patří:

  • Pracovní oděv
  • Ochranné pracovní rukavice
  • Pracovní montérky
  • Reflexní oděvy (montérky, vesty, bundy..)
  • Ochranná pracovní obuv
  • Pomůcky pro ochranu hlavy, zraku a sluchu – přilby, brýle, sluchátka
  • Další OOPP

Do ochranných pomůcek nepatří civilní oděvy ani uniformy, technické a další vybavení a výstroj záchranných složek, ochranné pomůcky a vybavení pro sport, pomůcky určené k sebeobraně ani prostředky určené k detekci a signalizaci hrozících rizik.

Povinnosti pro zaměstnavatele

V České republice upravuje povinnost používat OOPP Zákon č. 251/2005 Sb. – Zákon o inspekci práce. Zaměstnavatel je podle něj povinen poskytovat OOPP bezplatně. Mnoho zaměstnavatelů přitom často netuší, jaké OOPP by mělo svým zaměstnancům poskytovat, protože nemají vypracovaná rizika, podle kterých se pomůcky vybírají. Případně pomůcky poskytují, ale nedostatečně.

Zaměstnavatel by měl zaměstnance seznámit s tím, jak jednotlivé OOPP používat. Pomůcky by měly být poskytované s ohledem na individuální potřeby každého zaměstnance. Myšleno je například poskytnutí správné velikosti pracovního oděvu, dostatečný stupeň ochrany v souvislosti s pracovním prostředím i dostatečný komfort (např. letní a zimní pracovní oděvy a obuv, prodyšnost atd.). Nestane se tak, že by zaměstnanec ochranné pomůcky odložil, protože mu při práci vadí nebo mu jsou nepohodlné.

Povinnosti pro zaměstnance

Na druhou stranu jsou zaměstnanci dle § 104 Předpisu č. 2 262/2006 Sb. Zákoníku práce povinni poskytnuté OOPP používat. Pokud je zaměstnanec odmítne využívat, bere se toto jednání jako porušování povinností, které vyplývají z právních předpisů daných k vykonávané práci. Zaměstnanec se stává nezpůsobilým k výkonu práce a zaměstnavatel může podle stupně porušení přistoupit k udělení sankcí.

TIP: Více o OOPP si můžete přečíst na blogu Obleč se do práce

Co hrozí v případě, že se OOPP nepoužívají?

Obě strany (jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec) při nedodržování předpisů celkem riskují.

Zaměstnavateli hrozí pokuty i vězení

V případě, že zaměstnavatel neposkytuje OOPP nebo je poskytuje nedostatečně, vystavuje se postihům a pokutám. Ty se mohou vyšplhat velmi vysoko, až do výše 2 000 000 Kč a v krajním případě hrozí i trest odnětí svobody.

Pokuta do výše 300 000 hrozí v případě, že zaměstnavatel neposkytuje informace týkající se BOZP nebo nebere v potaz podněty ze strany zaměstnanců, odborových organizací nebo zástupců pro oblast bezpečnosti. Pokuta se uděluje i tam, kde zaměstnavatel nepodnikne kroky proti konzumaci alkoholu a jiných návykových látek během pracovní doby.

Na pokutu do 1 000 000 se musí připravit zaměstnavatel, který nepřipraví pro zaměstnance bezplatně OOPP odpovídající jejich profesi, nepostará se o mycí, čistící a desinfekční prostředky, neposkytne ochranné nápoje, nestará se o stav výrobních prostředků a neřeší organizaci práce.

Nejvyšší pokutu 2 000 000 může dostat zaměstnavatel, u kterého se prokáží nejzávažnější prohřešky. Mezi ty patří nedodržování BOZP stanovené zákoníkem práce, snaha chtít po zaměstnancích, aby si OOPP hradili ze svého, špatný stav OOPP, jejich nedostatečná kontrola a značení nebo nedbání na prevenci rizik.

V případě, že na pracovišti dojde k pracovnímu úrazu vlivem nedodržení BOZP, hrozí zaměstnavateli až rok odnětí svobody. U těžké újmy na zdraví hrozí až 4 roky odnětí svobody a při zranění více lidí může dojít k udělení trestní sazby až na 8 let.

Zaměstnanec může přijít o peníze

Ani zaměstnanec by neměl k používání OOPP přistupovat laxně. Pokud zaměstnavatel prokáže, že při pracovním úrazu zaměstnanec nepoužíval OOPP, přestože je měl od zaměstnavatele k dispozici a byl řádně poučen o jejich používání, spadají následky zranění na zaměstnance. Ten nejenže může přijít o nárok na nemocenskou, kterou čerpá v důsledku pracovního úrazu, ale přichází také o nárok na odškodnění od zaměstnavatele.

Osobní ochranné pracovní pomůcky by měly být vždy při ruce

Aby byl zaměstnavatel připraven poskytovat OOPP v dostatečném množství a kvalitě, je tu obchod TOMIS CZ, kde firmy i jednotlivci najdou spolehlivé pomůcky pro řadu profesí. Dají se zde pořídit pracovní montérky, ochranné pracovní rukavice, bundy, přilby, brýle, pracovní obuv i další pomůcky pro ochranu hlavy, zraku, očí i sluchu. Být připraven znamená nebýt zaskočen a ve chvíli, kdy jde o zdraví to platí

- Reklama -spot_img
- Reklama -spot_img

Doporučení redakce

Výstavní stojany aneb proč byste si je měli opatřit?

Podnikatelské prostředí je v současné době silně konkurenční, takže se všichni podnikatelé musí bezpodmínečně snažit o získání rozhodující konkurenční výhody....
- Reklama -spot_img

Mohlo by vás zajímat

- Reklama -spot_img